gameming2

ในส่วนของนักสตรีมเมอร์หน้าใหม่ยังไม่รู้ว่าจะเดินไปในแนวทางไหนทางเฟสบุ๊กได้มีการให้ดาวโดยการเข้าร่วม Level Up